trang nghe truyện phiên bản 2 nghe tốt hơn

Thêm vào danh sách truyện đánh dấu

đánh dấu

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề phát sinh.
N.S.Ư.T Việt Hùng

Tốt nghiệp Đại học Giao thông Hà Nội năm 1969, Trương Văn Hùng, nay là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng về công tác tại Xí nghiệp vận tải Quảng Bình gần 3 năm. Đến đầu năm 1973, ông mới chính thức về làm phát thanh viên của đài tiếng... Xem thêm